Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2495341
(11)  Číslo patentu  28799 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12155931.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.02.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2495341 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113031131 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.02.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21D 1/18  C22C 38/26  C22C 38/48  C21D 8/10  C21D 9/08  C21D 9/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Siderca S.A.I.C.; Av. Leandro N. Alem 1067, C1001AFA Buenos Aires; AR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Altschuler, Eduardo; Dr. Simini 250, B 2804 MHA, Campana Buenos Aires; AR;
Perez, Teresa Estela; Dr. Simini 250, B 2804 MHA, Campana Buenos Aires; AR;
Lopez, Edgardo Oscar; Dr. Simini 250, B 2804 MHA, Campana Buenos Aires; AR;
Espinosa, Constantino; Dr. Simini 250, B 2804 MHA, Campana Buenos Aires; AR;
Gomez, Gonzalo Roberto; Dr. Simini 250, B 2804 MHA, Campana Buenos Aires; AR 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Rúrky z vysokopevnej ocele s dobrou húževnatosťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.02.2023 
   Maximálna platnosť do  17.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2495341
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2495341
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.01.2019 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.01.2020 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.02.2021 199,00 EUR 10
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.01.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2495341
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2018 Typ Platba Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2018 Typ Doručené
2a Opis 17.09.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 17.09.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 01.10.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 01.10.2018 Typ Doručené
3b Plná moc 01.10.2018 Typ Doručené
3c Sprievodný list 01.10.2018 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 08.01.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 08.01.2019 Typ Doručené
4b Sprievodný list 08.01.2019 Typ Doručené
5 Žiadosť inde neuvedená 08.01.2019 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 2495341
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku