Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2520196
(11)  Patent Number  17144 
(96)  European Application Number  12002980.6 
(96)  European Application Date  27.04.2012 
(97)  European Patent Number  2520196 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  04.06.2014 
(31)  Priority Number  VI20110113 
(32)  Priority Date  02.05.2011 
(33)  Country or Authority of Priority  IT 
(97)  European Application Publication Date  07.11.2012 
(45)  European Patent Translation Publication Date  04.12.2014 
(51)  International Patent Classification  A47B 57/18  A47B 57/40  A47B 57/44  B65G 1/14   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Filippi Stefania; Via Pelmo 46, Loc. Serdes, 32046 San Vito di Cadore (BL); IT 
(72)  Inventor(s)  Filippi Stefania; Via Pelmo 46, Loc. Serdes, 32046 San Vito di Cadore (BL); IT 
(74)  Attorney(s)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Title  Modulová policová konštrukcia 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  27.04.2022 
   Patent in Force maximum until  27.04.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2014 12/2014 SC4A
 
EP 2520196
S/N Fee Title Date Year Fee
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 24.04.2015 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.04.2016 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.04.2017 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.04.2018 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.04.2019 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.04.2020 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.04.2021 10 199,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2520196
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.09.2014 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2014 Type Payment
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 19.09.2014 Type Sent document
4 Plná moc 06.10.2014 Type Delivered
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.10.2014 Type Sent document
EP 2520196
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku