Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2520196
(11)  Číslo patentu  17144 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12002980.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2520196 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.06.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  VI20110113 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.11.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47B 57/18  A47B 57/40  A47B 57/44  B65G 1/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Filippi Stefania; Via Pelmo 46, Loc. Serdes, 32046 San Vito di Cadore (BL); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Filippi Stefania; Via Pelmo 46, Loc. Serdes, 32046 San Vito di Cadore (BL); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Modulová policová konštrukcia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.04.2022 
   Maximálna platnosť do  27.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2014 12/2014 SC4A
 
EP 2520196
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 24.04.2015 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.04.2016 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.04.2017 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.04.2018 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.04.2019 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.04.2020 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.04.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2520196
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.09.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2014 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 19.09.2014 Typ Odoslané
4 Plná moc 06.10.2014 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.10.2014 Typ Odoslané
EP 2520196
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku