Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2784450
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11876250.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2784450 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.07.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01D 5/14  B62D 5/04  G01B 7/31  G01D 3/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3045871; 16157405.8 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2011077038 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013076839 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA; 1, Toyota-cho,, Toyota-shi, Aichi 471-8571; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YANAI, Kohei; c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho,, Toyota-shi, Aichi 471-8571; JP;
AOKI, Kenichiro; c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho,, Toyota-shi, Aichi 471-8571; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3045871; 16157405.8 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2784450
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2784450
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2784450
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku