Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2758899
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11872811.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.09.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2758899 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 3/0487  G06F 3/01  G06F 1/16  G06F 3/0346  G06F 3/0488   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  CN2011079926 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013040761 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Microsoft Technology Licensing, LLC; One Microsoft Way, Redmond, WA 98052; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUANG, Xuedong David; 6179 155th Avenue SE, Bellevue, Washington 98006; US;
ZHANG, HongJiang; 3609 142ND Place NE, Bellevue, Washington 98007-3251; US;
SHEN, Samuel Y.; 46 7th floor Lane 581 Min-Shui Road, Taipei Taiwan; TW;
RUI, Yong; 3047 218th Avenue SE, Sammamish, Washington 98075; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2758899
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2758899
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2758899
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2758899
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku