Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2756729
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11872520.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.09.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2756729 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 74/04  H04W 36/00  H04W 56/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  SE2011051117 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013039435 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ); 164 83 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHAO, Wei; Gustav III:s Boulevard 109, S-169 74 Solna; SE;
TYNDERFELDT, Tobias; Honnörsgatan 19, S-170 69 Solna; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2756729
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2756729
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2756729
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku