Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2695312
(11)  Číslo patentu  30538 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11861936.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2695312 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161471042 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 5/00  H04L 5/14  H04W 72/04  H04L 25/03   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/067665 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/134580 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel Corporation; 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara CA 95054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WANG, Ping; 8F Raycom Infotech Park A No.2 Kexueyuan South Road Zhongguancun Haidian District, Beijing 100190; CN;
FWU, Jong-Kae; 1519 Dminion Ave., Sunnyvale California 94087; US;
NIU, Huaning; 964 Hurlstone Ln, San Jose, CA 95120; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Flexibilná úprava konfigurácie pomeru medzi vzostupným a zostupným prenosom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.12.2022 
   Maximálna platnosť do  28.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 07/2019 SC4A
 
EP 2695312
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.11.2019 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2020 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2695312
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.04.2019 Typ Doručené
1a Opis 02.04.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 02.04.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 02.04.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.05.2019 Typ Odoslané
EP 2695312
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku