Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2677750
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11860213.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2677750 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201110057694 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/117  H04N 19/132  H04N 19/91  H04N 19/129  H04N 19/86  H04N 19/60  H04N 19/61  H04N 19/645   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3211897; 16196991.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  CN2011082597 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012119463 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Huawei Technologies Co., Ltd.; Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SONG, Jin; Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129; CN;
YANG, Mingyuan; Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129; CN;
WANG, Dong; Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3211897; 16196991.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2677750
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2677750
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2677750
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku