Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2722053
(11)  Číslo patentu  26470 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11853027.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2722053 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20101816 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 33/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KZ2011/000019 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/091534 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aktsionernoye Obshchestvo "Nauchnyi Tsentr Protivoinfektsionnyh Preparatov"; Auezova 84, Almaty 050008; KZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ILIN Alexandr Ivanovich; m-m Aksay-3 33-8, Almaty 050031; KZ;
KULMANOV Murat Esengalievich; ul. Satpaeva 24-16, Almaty 050013; KZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Antibakteriálne činidlo na liečbu infekčných ochorení bakteriálneho pôvodu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov  PDF 
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.12.2022 
   Maximálna platnosť do  09.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady patentových nárokov európskych patentových prihlášok 04.12.2014 12/2014 BA9A
2 Zmeny mien 02.06.2015 6/2015 HC9A
3 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 5/2018 SC4A
 
EP 2722053
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2722053
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.12.2017 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 08.11.2018 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.10.2019 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.12.2020 199,00 EUR 10
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.10.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2722053
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka 11.07.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu patentových nárokov 16.07.2014 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu patentových nárokov 01.08.2014 Typ Odoslané
4 Plná moc 19.09.2014 Typ Doručené
5 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.03.2015 Typ Platba
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 23.03.2015 Typ Doručené
6a Doplnenie materiálov 23.03.2015 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 14.05.2015 Typ Odoslané
8 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.01.2018 Typ Doručené
8a Plná moc 25.01.2018 Typ Doručené
8b Opis 25.01.2018 Typ Doručené
9 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.01.2018 Typ Platba
10 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.04.2018 Typ Odoslané
EP 2722053
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.05.2015 Aktsionernoye Obshchestvo "Nauchnyi Tsentr Protivoinfektsionnyh Preparatov" Respublikanskoe Gosudarstvennoe Predpriyatie "Nauchnyj Centr Protivoinfekcionnyh Preparatov" Komiteta Promyshlennosti Ministerstva Industrii I Novyh Technologij Respubliki Kazakhstan
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku