Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2651975
(11)  Číslo patentu  25902 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11848839.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2651975 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  423085 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/10  A61P 31/14  C12N 15/13  A61K 39/42  C12P 21/08  A61K 39/00  A61K 45/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SG2011/000436 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/082073 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  National University of Singapore; 21 Lower Kent Ridge Road, Singapore 119077; SG;
DSO National Laboratories; 20 Science Park Drive, Singapore 118230; SG 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MACARY Paul Anthony; c/o National University of Singapore, Yong Loo Lin School of Medicine, Department of Microbiology, 21 Lower Kent Ridge Road, Singapore 119077; SG;
TEOH Ee Ping Evelyn; c/o National University of Singapore, Yong Loo Lin School of Medicine, Department of Microbiology, 21 Lower Kent Ridge Road, Singapore 119077; SG;
HANSON Brendon John; c/o DSO National Laboratories, 20 Science Park Drive, Singapore 118230; SG;
TEO En Wei; c/o National University of Singapore, Yong Loo Lin School of Medicine, Department of Microbiology, 21 Lower Kent Ridge Road, Singapore 119077; SG;
LIM Angeline Pei Chiew; c/o DSO National Laboratories, 20 Science Park Drive, Singapore 118230; SG;
NG Mah Lee Mary; c/o National University of Singapore, Yong Loo Lin School of Medicine, Department of Microbiology, 21 Lower Kent Ridge Road, Singapore 119077; SG;
LOK Shee Mei; c/o National University of Singapore, Duke-NUS Graduate Medical School, 21 Lower Kent Ridge Road, Singapore 119077; SG;
KUKKARO Petra Eveliina; c/o National University of Singapore, Duke-NUS Graduate Medical School, 21 Lower Kent Ridge Road, Singapore 119077; SG 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, 830 00 Bratislava 3; SK 
(54)  Názov  Humánna monoklonálna protilátka so špecifickosťou pre proteín E sérotypu 1 vírusu dengue a jej použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.12.2022 
   Maximálna platnosť do  14.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 04/2018 SC4A
 
EP 2651975
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.12.2017 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.11.2018 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.12.2019 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.12.2020 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2651975
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.11.2017 Typ Doručené
2a Príloha inde neuvedená 06.11.2017 Typ Doručené
2b Sprievodný list 06.11.2017 Typ Doručené
2c Opis 06.11.2017 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 01.02.2018 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 06.02.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 06.02.2018 Typ Doručené
4b Plná moc 06.02.2018 Typ Doručené
4c Sprievodný list 06.02.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.03.2018 Typ Odoslané
EP 2651975
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku