Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2650357
(11)  Číslo patentu  30633 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11846494.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2650357 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20100124867, 20110130595 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.12.2010, 07.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 1/21  C12N 15/74  C12N 15/69  C12P 13/00  C07K 14/34  C12N 9/02  C12N 9/10  C12N 9/12  C12N 9/88  C12R 1/15   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2011/009478 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/077995 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CJ CheilJedang Corporation; 292, Ssangnim-dong Jung-gu, Seoul 100-400; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHOI, Hyang; 105-102 Gwanak mt. Hyundai Hometown Apt. 166 Seoksu 1-dong Manan-gu, Anyang-si Gyeonggi-do 430-738; KR;
LEE, Kyoung Min; 102 85 Wa-dong Daedeok-gu, Daejeon 306-100; KR;
KANG, Min Sun; 102-1504 Hyundai Construction Apt. Yeoseo-dong, Yeosu-si Jeollanam-do 550-781; KR;
JHON, Sung Hoo; 203-404 DosigaebalApt. 1461 Gayang-dong Gangseo-gu, Seoul 157-200; KR;
UM, Hye Won; 122-101 Hyundai Hillstate Apt. 176 Maetan-dong Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-370; KR;
CHOI, Su Jin; 1044-21 Pyeongni 1-dong Seo-gu, Daegu 703-842; KR;
LEE, Han Won; 201-1403 Hyundai 2 Cha Apt. Guui 3-dong Gwangjin-gu, Seoul 143-760; KR;
SHIN, Soo An; 110-1601 Lake Palace Apt. Jamsil-dong Songpa-gu, Seoul 138-790; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Mikroorganizmy na výrobu putrescínu a spȏsob výroby putrescínu s ich použitím 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.12.2023 
   Maximálna platnosť do  08.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 2650357
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.04.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2650357
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.09.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2650357
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.04.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.04.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 10.04.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 23.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 23.04.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.06.2019 Typ Odoslané
EP 2650357
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku