Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2647998
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11845176.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2647998 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2010265474 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2011077349 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012073877 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hitachi High-Tech Corporation; 17-1, Toranomon 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-6409; JP;
F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH;
Roche Diagnostics GmbH; Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SARWAR, Sayaka; c/o Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280; JP;
MATSUBARA, Shigeki; c/o Naka Division HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION 882 Oaza Ichige, Hitachinaka-shi Ibaraki 312-8504; JP;
TESHIGAWARA, Kenji; c/o Emiko Suzuki 2-13, Tsudahigashi 4-chome Hitachinaka-shi, Ibaraki 312-0033; JP;
MATSUMOTO, Osamu; c/o Naka Division HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION 882 Oaza Ichige, Hitachinaka-shi Ibaraki 312-8504; JP;
ROSENBLATT, Sylvia; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, Basel 4070; CH;
WOLF, Peter; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, Basel 4070; CH;
LANG, Fridl; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, Basel 4070; CH;
IHRIG, Roland; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, Basel 4070; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2647998
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2647998
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2647998
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2647998
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku