Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2647206
(11)  Číslo patentu  37538 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11845162.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2647206 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113089233, 201113206891, 201161431454 P, 201161452541 P, 417798 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.04.2011, 10.08.2011, 11.01.2011, 14.03.2011, 29.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/52   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2011/080736 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/071949 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HFI Innovation Inc.; 3F.-7, No.5, Taiyuan 1st St., Zhubei City, Hsinchu County 302; TW 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LIN, Jian-Liang; No.133, Neipi Rd. Nanjian Vil., Su'ao Township, Yilan County; TW;
TSAI, Yu-Pao; No.62 Huaming St. Jhensi Village Fengshan Dist., Kaohsiung City; TW;
CHEN, Yi-Wen; 8F., No.66, Ln.211, Yongkang Rd., Fengyuan Dist., Taichung City; TW;
HUANG, Yu-Wen; 8F., No. 23 Ln. 298, Longjiang Rd. Zhongshan Dist., Taipei City; TW;
LEI, Shaw-Min; 6F No. 32 Liujia 6th St., Zhubei City, Hsinchu County; TW 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVA LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na odvodenie kandidáta MV/MVP pre módy Inter/Skip/Merge 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2023 
   Maximálna platnosť do  13.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.08.2021 16/2021 SC4A
 
EP 2647206
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.06.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2647206
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2647206
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 28.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 28.06.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.07.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.08.2021 Typ Odoslané
EP 2647206
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku