Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2638889
(11)  Číslo patentu  28074 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11840005.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2638889 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20100110787, 20110064845 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.11.2010, 30.06.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61H 15/02  A61H 39/04  A47C 21/04  A61F 7/00  A61H 15/00  A61F 7/03  A61H 7/00  A61H 23/00  A61H 39/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2011/008519 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/064107 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ceragem Co., Ltd.; 177-14 Osaekdang-ri Seonggeo-eup Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 331-831; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PARK, Ji Hoon; 105-1202 Misozium Apt. Guseong-dong Dongnam-gu, Cheonan-si Chungcheongnam-do 330-746; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nastavovač vertikálneho pohybu pre termoterapeutické zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.11.2022 
   Maximálna platnosť do  09.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2638889
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 08.11.2018 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.10.2019 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2020 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2021 11 464,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2638889
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 02.08.2018 Typ Doručené
1a Opis 02.08.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 02.08.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 02.08.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 24.08.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.10.2018 Typ Odoslané
EP 2638889
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku