Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2637696
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11839787.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2637696 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  3088MU2010 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/30  A61K 47/58  A61K 9/00  A61K 9/20  A61K 9/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IN2011000764 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012063257 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rubicon Research Private Limited; MedOne House B - 75, Road No 33 Wagle Estate, Thane West - 400604 Maharashtra; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PILGAONKAR, Pratibha Sudhir; Rubicon Research Private Limited Rubicon Research Private Limited MedOne House B - 75, Road No 33 Wagle Estate, Thane West - 400604 Maharashtra; IN;
RUSTOMJEE, Maharukh Tehmasp; Rubicon Research Private Limited 221 Annexe Building Goregaon Mulund Link Road Opposite Indira Container Yard Off L.B.S. Marg Bhandup (West), Mumbai 400078; IN;
GANDHI, Anilkumar Surendrakumar; Rubicon Research Private Limited 221 Annexe Building Goregaon Mulund Link Road Opposite Indira Container Yard Off L.B.S. Marg Bhandup (West), Mumbai 400078; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2637696
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2637696
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2637696
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2637696
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku