Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2636053
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11838581.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2636053 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  917087 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01H 51/00  H01F 7/18  H01H 47/04  H01H 47/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2011058263 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012061230 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Raritan Americas, Inc.; 400 Cottontail Lane, Somerset, NJ 08873; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SUCHOFF, Michael; 112 Swansea Lane, Chapel Hill NC 27516; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2636053
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2636053
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.09.2018 149,00 EUR 8 19.12.2018 149,00 EUR
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.09.2020 199,00 EUR 10 10.11.2020 199,00 EUR
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 14.09.2021 232,00 EUR 11 08.10.2021 232,00 EUR
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 14.09.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2636053
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 12.12.2018 Typ Odoslané
vnútrospisový list 18.12.2018 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 03.11.2020 Typ Odoslané
vnútrospisový list 05.11.2020 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 04.10.2021 Typ Odoslané
vnútrospisový list 06.10.2021 Typ Interné listy
EP 2636053
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku