Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2632399
(11)  Číslo patentu  18127 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11835654.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2632399 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11158273, 201161453026 P, 408316 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2011, 15.03.2011, 29.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.05.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 6/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/068364 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/055766 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Odyssea Pharma S.p.r.l.; Rue du Travail 16, 4460 Grâce-Hollogne; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRANKENNE Francis; Heids de Ninane 15, B-4050 Chaudfontaine; BE;
GERKENS Vincent; Rue du Cuisinier 56, B-1420 Braine L'Alleud; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na zavádzanie vnútromaternicového telieska 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  09.05.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.05.2015 5/2015 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 14.09.2022 17/2022 MC4A
 
EP 2632399
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.02.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2632399
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.10.2015 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.10.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.10.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.10.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.10.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.10.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.09.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.09.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2632399
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.02.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.02.2015 Typ Platba
Plná moc 16.03.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.04.2015 Typ Odoslané
EP 2632399
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku