Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2621957
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11833071.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.09.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2621957 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  387332 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.09.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.08.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01K 67/04  C07K 14/435  C07K 19/00  C12N 15/12  C12N 15/63   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2011053760 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012050919 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  University of Notre Dame du Lac; IDEA Center 1400 E. Angela Blvd. Unit 147, South Bend, IN 46617; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRASER, Malcolm James; 52138 Fall Creek Drive, Granger Indiana 46530; US;
LEWIS, Randy; 1000 E. University Avenue, Laramie Wyoming 82071; US;
JARVIS, Don; 1000 E. University Avenue, Laramie Wyoming 82071; US;
THOMPSON, Kimberly; 120 N. Washington Square Suite 805, Lansing Michigan 48933; US;
HULL, Joseph; 21881 North Cardon Lane, Maricopa Arizona 85138; US;
MIAO, Yun-Gen; 388 Yuhangtang Road, Hangzhou Zhejiang 310029; CN;
TEULE, Florence; 1000 E. University Avenue, Laramie Wyoming 82071; US;
SOHN, Bonghee; 1000 E. University Avenue, Laramie Wyoming 82071; US;
KIM, Youngsoo; 1000 E. University Avenue, Laramie Wyoming 82071; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2621957
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2621957
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2621957
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2621957
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku