Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2624873
(11)  Číslo patentu  33608 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11831641.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2624873 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  390594 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 27/20  A61L 27/26  A61L 27/38  A61L 27/48  A61L 27/52  A61L 27/54  A61L 27/56  A61L 27/58   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/055174 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/048165 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  President and Fellows of Harvard College; 17 Quincy Street, Cambridge, MA 02138; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUEBSCH, Nathaniel, D.; 7800 El Camino Real Unit 3110 Colma, CA 94014; US;
MADL, Christopher, M.; 687 Ridge Road, Vestal NY 13850; US;
LEE, Kangwon; 4 Ewell Avenue, Lexington MA 02421; US;
XU, Maria M.; 913 Suncrest Place, Morgantown WV 26505; US;
MOONEY, David, J.; 27 Powers Road, Sudbury MA 01776; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Injikovateľné hydrogély vytvárajúce póry pre bunkové terapie na báze materiálov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.10.2022 
   Maximálna platnosť do  06.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 6/2020 SC4A
 
EP 2624873
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2624873
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.09.2020 199,00 EUR 10
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2624873
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.02.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 25.02.2020 Typ Doručené
1b Opis 25.02.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.03.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 19.03.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 19.03.2020 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.04.2020 Typ Odoslané
EP 2624873
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku