Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2625162
(11)  Číslo patentu  31083 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11831546.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2625162 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  390585 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 51/41  C07C 227/18  C07C 229/26  C07C 57/46  A61K 31/198  A61K 31/192  A61P 1/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/054983 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/048043 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ocera Therapeutics, Inc.; 675 McDonnell Boulevard, Hazelwood, MO 63042; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ANDERSON, Keith, H.; 15022 Cross Stone Drive, San Diego CA 92127; US;
BEHLING, Jim; 3936 State Route 17 North, Eagle River WI 54521; US;
DOUGAN, Christine, Henderson; 69 Turnberry Gardens Westerwood Cumbernauld Glasgow, Scotland G68 0AY; GB;
WATT, Stephen, William; 1 Lawson Way Tranent Scotland, East Lothian EH33 0QU; GB;
MANINI, Peter; Via Dr. Falleroni 2, 6512 Giubiasco; CH;
FIGINI, Attilia; Via Francesco Chiesa 65a, 6850 Mendrisio; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Spôsoby prípravy L-ornitín-fenylacetátu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.10.2022 
   Maximálna platnosť do  05.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 9/2019 SC4A
 
EP 2625162
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.06.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2625162
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.09.2019 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.09.2020 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2625162
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 30.05.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 30.05.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 30.05.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.07.2019 Typ Odoslané
EP 2625162
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku