Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2621391
(11)  Patent Number  26401 
(96)  European Application Number  11831062.2 
(96)  European Application Date  11.05.2011 
(97)  European Patent Number  2621391 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  15.11.2017 
(31)  Priority Number  895488 
(32)  Priority Date  30.09.2010 
(33)  Country or Authority of Priority  US 
(97)  European Application Publication Date  07.08.2013 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.05.2018 
(51)  International Patent Classification  A61B 18/24  A61B 17/22   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/US2011/036095 
(87)  International Publication Number  WO 2012/047309 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  biolitec Unternehmensbeteiligungs II AG; Untere Viaduktgasse 6/9, 1030 Vienna; AT 
(72)  Inventor(s)  NEUBERGER Wolfgang; P.O. Box. 505072, Dubai; AE;
HARSCHACK Alexander; Brieger Weg 3, 531 19 Bonn; DE 
(74)  Attorney(s)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Title  Endoluminálne laserové ablačné zariadenie na liečenie žíl 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  11.05.2022 
   Patent in Force maximum until  11.05.2031 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 05/2018 SC4A
 
EP 2621391
S/N Fee Title Date Year Fee
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.04.2018 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.05.2019 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.04.2020 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.05.2021 11 232,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2621391
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.02.2018 Type Delivered
1a Plná moc 01.02.2018 Type Delivered
1b Opis 01.02.2018 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.02.2018 Type Payment
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.04.2018 Type Sent document
EP 2621391
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku