Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2608540
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11818406.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2608540 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110050852 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/176  H04N 19/70  H04N 19/119  H04N 19/14  H04N 19/33  H04N 19/196  H04N 19/463  H04N 19/124   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3402198; 18175483.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  KR2011006052 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012023806 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Electronics and Telecommunications Research Institute; 161 Gajeong-dong Yuseong-gu, Daejeon-si 305-700; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LIM, Sung Chang; Rm. 201 Sejongvilla 254-8 Sinseong-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-805; KR;
KIM, Hui Yong; 601-201 Yeolmaemaeul Apt. Jijok-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-770; KR;
JEONG, Se Yoon; 101-1203 Geumseong Baekjo Apt. Birae-dong Daedeok-gu, Daejeon 306-769; KR;
CHO, Suk Hee; 103-802 Humansia Apt. Bongsan-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-763; KR;
KIM, Jong Ho; Rm. 205 Finehouse 146-8 Sinseong-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-804; KR;
LEE, Ha Hyun; 136-5 Myeonmok 2-dong Jungnang-gu, Seoul 131-819; KR;
LEE, Jin Ho; 313-1102 Youngbangmaeul Apt. Yongun-dong Dong-gu, Daejeon 300-787; KR;
CHOI, Jin Soo; 609-1605 Banseokmaeul 6 Danji Apt. 613 Banseok-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-750; KR;
KIM, Jin Woong; 305-1603 Expo Apt. Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-761; KR;
AHN, Chie Teuk; 2-504 KAIST Apt. Doryong-dong Yuseong-gu, Daejon 305-340; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3402198; 18175483.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2608540
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2608540
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2608540
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku