Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2608539
(11)  Číslo patentu  26587 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11818396.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2608539 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  374348 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/70  H04N 19/119  H04N 19/196  H04N 19/122   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2955918; 15173416.7 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2011/006037 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/023796 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEE Tammy; A-707 Trapalace Apt., 1344-13 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul 137-070; KR;
HAN Woo-Jin; 102-1104 Acropark Apt., 296-6 Woncheon-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-714; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob dekódovania videa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2955918; 15173416.7 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.08.2023 
   Maximálna platnosť do  17.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 6/2018 SC4A
 
EP 2608539
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.02.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2608539
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.07.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.07.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.07.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.08.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 26.07.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2608539
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.02.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.02.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 12.02.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.02.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2018 Typ Odoslané
EP 2608539
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku