Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2655279
(11)  Číslo patentu  30042 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11815442.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2655279 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10196236 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 18/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/073070 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/084716 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mapei S.p.A.; Via Cafiero 22, 20158 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FERRARI, Giorgio; c/o Mapei S.P.A. Via Cafiero 22, I-20158 Milano; IT;
SURICO, Francesco; c/o Mapei S.P.A. Via Cafiero 22, I-20158 Milano; IT;
BROCCHI, Alberto; c/o Mapei S.P.A. Via Cafiero 22, I-20158 Milano; IT;
BANFI, Emanuele; c/o Mapei S.P.A. Via Cafiero 22, I-20158 Milano; IT;
MALTESE, Cristiano; c/o Mapei S.P.A. Via Cafiero 22, I-20158 Milano; IT;
SQUINZI, Marco; c/o Mapei S.P.A. Via Cafiero 22, I-20158 Milano; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Spôsob výroby agregátov z cementových kompozícií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.12.2023 
   Maximálna platnosť do  16.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2655279
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.02.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2655279
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.01.2019 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.12.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2655279
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.02.2019 Typ Doručené
Opis 08.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 08.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 08.02.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.02.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2019 Typ Odoslané
EP 2655279
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku