Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2652874
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11813844.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2652874 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  968190 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H03K 19/0185  H03K 19/003  H04L 25/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2011064980 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012082944 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Qualcomm Incorporated(1/3); 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAAROUF, Fares, K.; 5775 Morehouse Drive, San Diego California 92121; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2652874
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2652874
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2652874
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku