Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2649075
(11)  Číslo patentu  27991 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11810714.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2649075 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  420946 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/519  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/063928 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/078855 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The U.S.A. as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services; 6001 Executive Boulevard, Suite 325 Msc 7660, Bethesda, MD 20892-7660; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MARUGAN, Juan Jose; 16500 Apache Lane, Gaithersburg, Maryland 20878; US;
SOUTHALL, Noel; 10419 Windsor View Drive, Potomac MD 20584-4025; US;
GOLDIN, Ehud; 606 Rollins Ave., Rockville, Maryland 20852; US;
PATNAIK, Samarjit; 357 West Side Dr. Apt. 301, Gaithersburg, Maryland 20878; US;
SIDRANSKY, Ellen; 9414 Lindar Ave., Bethesda, Maryland 20814; US;
MOTABAR, Omid; 13021 Chestnut Oak Drive, Darnestown, Maryland 20878; US;
WESTBROOK, Wendy; 14100 Gaines Avenue, Rockville, Maryland 20853; US;
ZHENG, Wei; 10838 Hillbrooke Lane, Potomac, Maryland 20854; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Substituované pyrazolopyrimidíny ako aktivátory glukocerebrozidázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.12.2023 
   Maximálna platnosť do  08.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2649075
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2649075
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.11.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2649075
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 24.07.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 26.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 26.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2018 Typ Odoslané
EP 2649075
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku