Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2597469
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11809545.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.06.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2597469 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2010164446 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.07.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2011065023 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012011371 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hitachi High-Tech Corporation; 17-1, Toranomon 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-6409; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LI Qing; c/o Naka Division HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION 882 Oaza Ichige, Hitachinaka-shi Ibaraki 312-8504; JP;
NISHIDA Masaharu; c/o Naka Division HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION 882 Oaza Ichige, Hitachinaka-shi Ibaraki 312-8504; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2597469
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2597469
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2597469
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2597469
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku