Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2651902
(11)  Číslo patentu  28628 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11807826.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2651902 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201061424601 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 231/54   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/065897 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/083306 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Reata Pharmaceuticals, Inc.; 2801 Gateway Drive, Suite 150, Irving, TX 75063-2648; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ANDERSON Eric; 602 Nicholas Ct., Southlake TX 76092; US;
BOLTON Gary L.; 4800 Hillway Court, Ann Arbor MI 48105; US;
CAPRATHE Bradley; 31480 Myrna, Livonia MI 48154; US;
JIANG Xin; 920 Mill Trail, Coppell TX 75019; US;
LEE Chitase; 695 Skynob Court, Ann Arbor MI 48105; US;
ROARK William H.; 2810 Gladstone Ave., Ann Arbor MI 48104; US;
VISNICK Melean; 330 E. Las Colinas Blvd., Unit 428, Irving TX 75039; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Tricyklické enóny pyrazolyl a pyrimidinyl ako antioxidačné modulátory zápalu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.12.2022 
   Maximálna platnosť do  19.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 01/2019 SC4A
 
EP 2651902
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2017 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.11.2018 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.11.2019 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2020 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2651902
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 28.02.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 28.02.2018 Typ Doručené
1b Opis 28.02.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 02.03.2018 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 19.06.2018 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 02.10.2018 Typ Odoslané
5 Žiadosť o pokračovanie v konaní 23.10.2018 Typ Doručené
5a Sprievodný list 23.10.2018 Typ Doručené
5b Plná moc 23.10.2018 Typ Doručené
6 Poplatok za pokračovanie v konaní 31.10.2018 Typ Platba
7 rozhodnutie o pokračovaní v konaní - vyhovenie 16.11.2018 Typ Odoslané
8 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.12.2018 Typ Odoslané
EP 2651902
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku