Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2594076
(11)  Číslo patentu  23861 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11807512.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2594076 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  364322 P, 388541 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2010, 30.09.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/176  H04N 19/61  H04N 19/82  H04N 19/11  H04N 19/593   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/044014 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/009540 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NTT DOCOMO, INC.; Sanno Park Tower 11-1, Nagata-cho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-6150; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOSSEN Frank Jan; C/o Docomo Communications Laboratories Usa Inc., 3240 Hillview Avenue, Palo Alto, CA 94304; US;
TAN Thiow Keng; 24 Jalan Sindor, Singapore 808379; SG 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann Tomáš, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Intra predikcia s nízkou zložitosťou na kódovanie videa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.07.2021 
   Maximálna platnosť do  14.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2594076
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.06.2017 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.06.2018 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.06.2019 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.06.2020 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2594076
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.04.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.03.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 31.03.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 31.03.2017 Typ Doručené
2c Opis 31.03.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.09.2017 Typ Odoslané
EP 2594076
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku