Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2654784
(11)  Číslo patentu  23604 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11804822.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2654784 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201061426476 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/085  C07K 16/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2011/055883 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/085872 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wyeth LLC; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KHANDKE Lakshmi; Pfizer Inc. 401 North Middletown Road, Building 140-4th Floor, Pearl River, New York 10965; US;
NONOYAMA Akihisa; 1657 Legendary Lane, Morrisville, North Carolina 27560; US;
HODGE Tamara Shafer; Pfizer Global Research and Development, 700 Chesterfield Parkway West, Chesterfield, Missouri 63017; US;
NEMA Sandeep; Pfizer Global Research and Development, 700 Chesterfield Parkway West, Chesterfield, Missouri 63017; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Stabilné imunogénne kompozície obsahujúce antigény Staphylococcus aureus 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2023 
   Maximálna platnosť do  21.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 9/2017 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2654784
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.02.2017 116,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.03.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2654784
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.12.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.11.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.10.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.12.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2654784
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.02.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 15.02.2017 Typ Doručené
Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.03.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.03.2017 Typ Doručené
Plná moc 10.03.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.04.2017 Typ Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.04.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.07.2017 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.07.2017 Typ Odoslané
EP 2654784
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku