Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2750879
(11)  Číslo patentu  20797 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11804796.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2750879 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.12.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 5/24  B32B 5/26  B60R 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2011/054829 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/064859 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Industrialesud S.P.A.; Via Tirone, 11, 00146 Roma; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DI SANTE Giuseppe; Via Antonelli 1, I-64026 Roseto Degli Abruzzi (te); IT;
BIGGIO Mario; Contrada Villa Pompetti s.n., I-64100 Teramo (te); IT;
DI PAOLANTONIO Mario; Via Amendola 22/A, I-64021 Giulianova (te); IT;
GIOVINE Gianluca; Via Galileo Galilei 23/C, I-64100 San Nicolo' A Tordino (te); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Predmet zhotovený z viacvrstvového kompozitného materiálu a spôsob jeho výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.10.2023 
   Maximálna platnosť do  31.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 8/2016 SC4A
 
EP 2750879
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.03.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2750879
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.09.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.09.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.09.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.09.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.09.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 14.09.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 14.09.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2750879
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.03.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.03.2016 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 14.06.2016 Typ Odoslané
Plná moc 27.06.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.07.2016 Typ Odoslané
EP 2750879
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku