Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2592832
(11)  Číslo patentu  21827 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11803837.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2592832 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.09.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  362844 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.07.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/91  H04N 19/176  H04N 19/13  H04N 19/129  H04N 19/463  H04N 19/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2011/005034 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/005551 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEE Bae-Keun; 142-10 Chunui-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si Gyeonggi-do 420-120; KR;
SOHN Yu-Mi; 201 Dogok Highville, 919-3 Dogok 1-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-271; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na entropické kódovanie/dekódovanie transformačného koeficientu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.07.2023 
   Maximálna platnosť do  08.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 1/2017 SC4A
 
EP 2592832
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.08.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2592832
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.06.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.06.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.06.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.06.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.06.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2592832
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.08.2016 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.08.2016 Typ Doručené
Plná moc 24.08.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.10.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.12.2016 Typ Odoslané
EP 2592832
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku