Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2580912
(11)  Číslo patentu  23826 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11803806.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2580912 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110006486, 362829 P, 367952 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.01.2011, 09.07.2010, 27.07.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.04.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/176  H04N 19/70  H04N 19/196  H04N 19/96  H04N 19/463  H04N 19/159   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2011/004969 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/005520 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEE Tammy; A-707 Trapalace Apt., 1344-13 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul 137-070; KR;
HAN Woo-Jin; 102-1104 Acropark Apt., 296-6 Woncheon-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-714; KR;
KIM Il-Koo; 109-1903 GS Xi Apt., Cheongho-dong, Osan-si Gyeonggi-do 447-756; KR;
LEE Sun-Il; 105-1201 Poonglim Apt., Pungdeokcheon 1-dong, Suji-gu, Yongin-si Gyeonggi-do 448-171; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob dekódovania videa použitím zlúčenia blokov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.07.2023 
   Maximálna platnosť do  07.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 9/2017 SC4A
 
EP 2580912
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.04.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2580912
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.07.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.06.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.06.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.06.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.06.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2580912
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.04.2017 Typ Doručené
Opis 06.04.2017 Typ Doručené
Plná moc 06.04.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.04.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 06.04.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.04.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.08.2017 Typ Odoslané
EP 2580912
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku