Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2760924
(11)  Číslo patentu  19950 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11802177.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2760924 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.09.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08J 11/04  C08J 11/06  B29B 17/00  B29B 17/02  B29B 17/04  B29B 7/88  B29B 7/90  B29C 47/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/TR2011/000265 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/070176 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Guven Ali Hakan; Paris Caddesi 16/7, 06540 Ankara; TR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Guven Ali Hakan; Paris Caddesi 16/7, 06540 Ankara; TR 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Spôsob recyklovania odpadových termoplastových materiálov a použitie tohto recyklovaného termoplastu pri výrobe kompozitného materiálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.11.2020 
   Maximálna platnosť do  10.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2016 05/2016 SC4A
 
EP 2760924
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.12.2015 5 199,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.10.2016 6 116,00 EUR
14 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.10.2017 7 132,50 EUR
15 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.10.2018 8 149,00 EUR
16 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.11.2019 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2760924
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.12.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.12.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2016 Typ Odoslané
EP 2760924
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku