Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2648739
(11)  Číslo patentu  24210 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11799655.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2648739 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20102260 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 36/31  A61K 36/886  A61K 31/164  A61K 38/17  A61K 31/355  A61K 31/205  A61P 15/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/071612 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/076409 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zambon S.p.A.; Via Lillo del Duca, 10, 200 91 Bresso MI; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BARTORELLI Alberto; Chalet Cristina - Bois Doré Chemin des Biolirs, CH-3963 Crans sur Sierre; CH;
GOBBI Maria Rosa; Comprensorio del Golf Club Monticello, Via Volta 4, I-22073 FINO MORNASCO (CO); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Viacúčelový gél na vaginálnu suchosť s priamym a oneskoreným účinkom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.12.2023 
   Maximálna platnosť do  02.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2648739
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.05.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2648739
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.11.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.11.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2648739
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.05.2017 Typ Doručené
Opis 05.05.2017 Typ Doručené
Plná moc 05.05.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 05.05.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.05.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.09.2017 Typ Odoslané
EP 2648739
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku