Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2585768
(11)  Číslo patentu  25551 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11798442.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.05.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2585768 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.07.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1050680 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.06.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 12/00  F24F 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2011/050644 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/162669 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  QTF Sweden AB; Slöjdaregatan 5, 393 53 Kalmar; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CARLSSON Björn; Hagbynäsvägen 5, S-392 43 Kalmar; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob priebežnej regulácie hladiny zlúčenín na zníženie bodu mrazu v energetických systémoch, ako napríklad v systémoch rekuperácie tepla v budovách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.05.2022 
   Maximálna platnosť do  24.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 02/2018 SC4A
 
EP 2585768
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.05.2018 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.05.2019 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.05.2020 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.05.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2585768
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2017 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 26.10.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 26.10.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.10.2017 Typ Doručené
3a Opis 17.10.2017 Typ Doručené
3b Sprievodný list 17.10.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.01.2018 Typ Odoslané
EP 2585768
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku