Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2575788
(11)  Číslo patentu  29559 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11789015.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.06.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2575788 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2706272 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.06.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CA 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61J 3/07  A61K 9/48  A23P 20/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CA2011/000651 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/150506 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Catalent Ontario Limited; 2125 Ambassador Drive, Windsor, ON N9C 3R5; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DRAPER, Peter; 860 Lafferty Avenue, LaSalle Ontario N9J 3E9; CA;
DRAPER, James; 116 Lafferty Avenue, LaSalle Ontario N9J 1J9; CA;
OKUTAN, Beth; 18 Thirlmere Road, London Ontario N6G 4R1; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Viacfázové mäkké gélové kapsule, zariadenie a spôsob ich výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.06.2023 
   Maximálna platnosť do  03.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2575788
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2575788
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.05.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.04.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.05.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.05.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2575788
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 20.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 04.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 04.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 04.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 2575788
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku