Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2646457
(11)  Číslo patentu  22336 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11788533.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2646457 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10193143 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07J 9/00  A61K 31/575  A61P 1/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/071406 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/072689 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dr. Falk Pharma GmbH; Leinenweberstrasse 5, 79108 Freiburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WILHELM Rudolf; Feuerkirschweg 2a, 76476 Bischweier; DE;
PRÖLS Markus; Johann-von-Weerth-Str. 11, 79100 Freiburg; DE;
FISCHER Erik; Rosen Allé 1A, DK-3500 Vaerlose; DK;
WAENERLUND POULSEN Heidi; Bagsværdvej 155, DK-2880 Bagsværd; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Optimalizovaná syntéza čistých nepolymorfných kryšalických žlčových kyselín s definovanou veľkosťou častíc 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.11.2023 
   Maximálna platnosť do  30.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 2/2017 SC4A
 
EP 2646457
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2646457
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.11.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2646457
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.10.2016 Typ Doručené
Plná moc 17.10.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.10.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.01.2017 Typ Odoslané
EP 2646457
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku