Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2571957
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11783909.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2571957 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  783190 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.05.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09K 8/06  C09K 8/40  C09K 8/506  C09K 8/52  C09K 8/60  C09K 8/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2011032623 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2011146185 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baker Hughes Holdings LLC; 17021 Aldine Westfield, Houston, TX 77073; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUANG, Tianping; 19827 Lajuana Lane, Spring TX 77388; US;
CREWS, James, B.; 5206 Sunshine Point, Willis TX 77318; US;
AGRAWAL, Gurav; 2002 S. Mason Road 235, Katy TX 77450; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2571957
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2571957
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2571957
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2571957
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku