Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2630248
(11)  Číslo patentu  36733 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11770115.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2630248 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20101951 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.08.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 7/64   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/068043 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/052368 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ENI S.p.A.; Piazzale Enrico Mattei, 1, 001 44 Roma; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRANZOSI, Giuliana; Corso Risorgimento 20, I-28100 Novara; IT;
PIZZA, Francesca; Via S. Serlio 8/2, I-20139 Milano; IT;
CUCCHETTI, Daniela; Via IV Novembre 66, I-20012 Cuggiono (MI); IT;
BIANCHI, Daniele; Via Valera 16C, I-20020 Arese (mi); IT;
COMPAGNO, Concetta Maria; Cascina Besozza, I-26016 Spino d'Adda (Cr); IT;
GALAFASSI, Silvia; Via Fabio Filzi 36, I-28921 Verbania; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob výroby lipidov z biomasy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.10.2023 
   Maximálna platnosť do  14.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 8/2021 SC4A
 
EP 2630248
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.03.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2630248
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2630248
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 26.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 26.03.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.03.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.04.2021 Typ Odoslané
EP 2630248
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku