Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2560256
(11)  Číslo patentu  40476 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11768493.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2560256 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10382084 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02G 3/04  F16L 11/02  D04B 21/20  D04B 21/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/ES2011/070259 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/128484 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Relats, S.A.; Pol. Ind. La Borda C. del Priorat s/n, 081 40 Caldes de Montbui; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RELATS CASAS Pere; C. del Priorat s/nPol. Ind. La Borda, E-08140 Caldes De Montbui; ES;
FRUNS MARTÍN Anna; C. del Priorat s/nPol. Ind. La Borda, E-08140 Caldes De Montbui; ES;
ARTOLA SOLÉ Dolors; C. del Priorat s/nPol. Ind. La Borda, E-08140 Caldes De Montbui; ES;
RELATS MANENT Jordi; C. del Priorat s/nPol. Ind. La Borda, E-08140 Caldes De Montbui; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Ochranná trubica 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.04.2024 
   Maximálna platnosť do  15.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 2560256
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2560256
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.03.2023 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2560256
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.09.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 14.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.10.2022 Typ Odoslané
EP 2560256
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku