Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2753983
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11757829.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.09.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2753983 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G03G 15/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2011065635 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013034194 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HP Indigo B.V.; Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SANDLER, Mark; Einstein 10 Kiryat Weizmann, 76101 Nes Ziona; IL;
LIOR, Shai; Einstein 10 Kiryat Weizmann, 76101 Nes Ziona; IL;
SCHNEIDER, Avner; Einstein 10 Kiryat Weizmann, 76101 Nes Ziona; IL;
BACHAR, Eyal; Einstein 10 Kiryat Weizmann, 76101 Nes Ziona; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2753983
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2753983
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2753983
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2753983
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku