Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2464285
(11)  Číslo patentu  15390 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11754911.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2464285 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.09.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201014333 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.06.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 5/0476  G06F 19/00  A61N 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2011/051616 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/025765 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NeuroPro Limited; PO Box 3136, Road Town, Tortola; VG 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Juffali Walid; PO Box 1049, Jeddah 21431; SA;
El-Imad Jamil; Fraumünsterstrasse 16, 8001 Zürich; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Monitorovací alebo preditkívny systém a metóda monitorovania alebo predikcie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.08.2023 
   Maximálna platnosť do  26.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2014 4/2014 SC4A
 
EP 2464285
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.12.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2464285
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 02.09.2014 163,00 EUR 4
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 03.09.2014 3,00 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 24.06.2015 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.06.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.06.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.06.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.05.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.08.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.08.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 26.08.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2464285
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.12.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2013 Typ Platba
Plná moc 16.01.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.03.2014 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 08.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 27.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 18.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 21.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 23.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.11.2022 Typ Doručené
EP 2464285
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.07.2022 Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku