Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2542079
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11751300.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.03.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2542079 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  339375 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.03.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4704  A61K 31/519  A61P 19/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/026885 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/109531 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; 5 Basel Street P.O. Box 3190, 49131 Petach-Tikva; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BLAUGRUND Eran; 94 Remez Street, 76449 Rehovot; IL;
TARCIC Nora; Migdal David 29/1, Modiin; IL;
KAYE Joel; 14/5 Hazamir St, Netanya; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Liečenie reumatoidnej artritídy s kombináciou lachinimodu a metotrexátu 
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2542079
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2542079
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2542079
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.08.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.08.2014 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 27.08.2014 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 21.11.2014 Typ Odoslané
EP 2542079
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku