Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2598482
(11)  Číslo patentu  27731 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11749119.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2598482 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10171342, 11160728, 11160731, 11160738 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.07.2010, 31.03.2011, 31.03.2011, 31.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP, EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/422  A61K 31/4245  A61K 31/433  C07D 285/08  C07D 285/135  C07D 213/73  C07D 237/20  C07D 239/42  C07D 241/20  C07D 263/48  C07D 277/40  C07D 401/12  C07D 417/12  C07D 271/07  C07D 271/113  C07D 253/07  C07D 261/14  C07D 285/12  C07D 413/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/062949 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/013728 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oryzon Genomics, S.A.; Carrera de San Jerónimo 15, 2nd Floor, 28014 Madrid; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ORTEGA MUÑOZ, Alberto; Oryzon Genomics S.A. C/Sant Ferran 74, E-08940 Cornella de Llobregat Barcelona; ES;
FYFE, Matthew, Colin, Thor; Oryzon Genomics S.A. C/Sant Ferran 74, E-08940 Cornella de Llobregat Barcelona; ES;
MARTINELL PEDEMONTE, Marc; Oryzon Genomics S.A. C/Sant Ferran 74, E-08940 Cornella de Llobregat Barcelona; ES;
TIRAPU FERNANDEZ DE LA CUESTA, Iñigo; Oryzon Genomics S.A. C/Sant Ferran 74, E-08940 Cornella de Llobregat Barcelona; ES;
ESTIARTE-MARTÍNEZ, Maria de los Ángeles; Oryzon Genomics S.A. C/Sant Ferran 74, E-08940 Cornella de Llobregat Barcelona; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inhibítory demetylázy LSD1, ktoré sú na báze arylcyklopropylamínu a ich použitie pri liečení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.07.2023 
   Maximálna platnosť do  27.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2598482
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2598482
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.07.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.07.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.07.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.07.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2598482
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.07.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 04.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 04.07.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.09.2018 Typ Odoslané
EP 2598482
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku