Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2612390
(11)  Číslo patentu  29784 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11748364.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2612390 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10174543 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.07.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01M 4/86  H01M 8/1018  H01M 8/18  H01M 8/023  C25B 9/23   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/064429 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/028491 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SOLVAY SA; Rue de Ransbeek, 310, 1120 Bruxelles; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUBOIS, Eric; Rue du Tilleul 15, B-4219 Wasseiges; BE;
VANDENBORRE, Hugo; De Meere 10, B-2460 Kasterlee; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Zostava reverzibilného palivového článku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.08.2022 
   Maximálna platnosť do  23.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2612390
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2612390
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.07.2019 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.08.2020 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.08.2021 23,20 EUR 11
4 30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 27.08.2021 208,80 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2612390
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.01.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.01.2019 Typ Doručené
2a Opis 17.01.2019 Typ Doručené
2b Patentové nároky 17.01.2019 Typ Doručené
2c Výkresy 17.01.2019 Typ Doručené
2d Plná moc 17.01.2019 Typ Doručené
2e Sprievodný list 17.01.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.04.2019 Typ Odoslané
EP 2612390
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku