Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2557974
(11)  Číslo patentu  28675 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11746748.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.02.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2557974 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  592832 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.02.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47J 37/07  A47J 37/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AU2011/000191 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/103621 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Buzick, Bonnie Lee; 6533 North Van Ness Boulevard, Fresno, CA 93711; US;
Bair, Robert James; 6533 North Van Ness Boulevard, Fresno, California 93711; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Buzick, Bonnie Lee; 6533 North Van Ness Boulevard, Fresno, CA 93711; US;
Bair, Robert James; 6533 North Van Ness Boulevard, Fresno, California 93711; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  STEINIGER | law firm, s.r.o.; Jasovská 17, 851 07 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Vylepšený vertikálny gril 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.02.2023 
   Maximálna platnosť do  24.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2557974
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 17.10.2018 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2557974
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.02.2019 165,50 EUR 9
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.04.2019 331,00 EUR 9 06.06.2019 331,00 EUR
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.08.2020 398,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.02.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.02.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2557974
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 13.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 13.09.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.09.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 16.10.2018 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 19.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 21.05.2019 Typ Odoslané
vnútrospisový list 03.06.2019 Typ Interné listy
EP 2557974
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.12.2018 Buzick, Bonnie Lee Buzick, Bonnie Lee
Bair, Robert James Bair, Robert James
2 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 18.12.2018 Buzick, Bonnie Lee Bair, Robert James
Bair, Robert James Buzick, Bonnie Lee
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku