Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2598118
(11)  Číslo patentu  29184 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11745860.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2598118 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  368685 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.07.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/02  A61K 47/12  A61K 9/08  A61K 45/06  A61K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/045654 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/015998 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALLERGAN, INC.; 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LIKITLERSUANG, Sukhon; 611 Wycliffe, Irvine CA 92602; US;
PARASHAR, Ajay, P.; 25 Palatine 206, Irvine CA 92616; US;
PUJARA, Chetan, P.; 6 Wheeler, Irvine CA 92620; US;
KELLY, William, F.; 5 Rodaja, Rancho Santa Margarita CA 92688; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Roztoky bimatoprostu a timololu bez konzervačných látok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.07.2023 
   Maximálna platnosť do  28.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2598118
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2598118
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.07.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.07.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.07.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.06.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2598118
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 14.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 14.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2598118
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku