Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2603590
(11)  Číslo patentu  17453 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11745701.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2603590 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.09.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2010/004998 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.02.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/67   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/004077 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/019780 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Curevac GmbH; Paul-Ehrlich-Str. 15, 72076 Tübingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  THESS Andreas; Hindenburgstr. 9, 72127 Kusterdingen; DE;
SCHLAKE Thomas; Gartenweg 1, 79194 Gundelfingen; DE;
PROBST Jochen; In den Kirchhofländern 19, 72649 Wolfschlugen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nukleová kyselina zahrnujúca alebo kódujúca vlásenku so slučkou a poly (A) sekvenciu alebo polyadenylačný signál na zvýšenie expresie kódovaného proteínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.08.2023 
   Maximálna platnosť do  12.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.02.2015 2/2015 SC4A
 
EP 2603590
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.11.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2603590
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 06.08.2015 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.08.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.08.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.08.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.08.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.08.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.07.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2603590
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.11.2014 Typ Doručené
Plná moc 11.11.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.01.2015 Typ Odoslané
EP 2603590
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku