Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2593007
(11)  Číslo patentu  29504 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11743565.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2593007 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201011816 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 5/08  A61B 7/00  A61B 7/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2011/001056 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/007719 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Acurable Limited; Finsgate, 5-7 Cranwood Street,, London EC1V 9EE; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RODRIGUEZ-VILLEGAS, Esther; Flat 2 97 Felsham Road, London SW15 1BA; GB;
CHEN, Guangwei; 201, Block 4 24 Da Sha Tou Lu Guangzhou, Guangdong 510100; CN;
AGUILAR PELAEZ, Eduardo; Ground floor flat 15 Frithville Gardens, London W12 7JG; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Charakterizácia funkcie monitora dýchania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.07.2023 
   Maximálna platnosť do  14.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2593007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 17.12.2018 104,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 17.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2593007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.06.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.07.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 14.07.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 08.07.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2593007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 17.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.12.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 17.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 17.12.2018 Typ Doručené
Výkresy 17.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 19.12.2018 Typ Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 19.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 2593007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku